A RĂMAS în CHILOȚI și PAPUCI, după ce a ADORMIT pe PLAJĂ!

0
260

Vacan­ță stri­ca­tă pen­tru un băr­bat care a vrut să aibă par­te de câte­va zile de con­ce­diu pe lito­ra­lul româ­nesc. Aces­ta spu­ne că a ador­mit pe pla­ja din Cos­ti­nești, lân­gă Obe­lisc și ulte­ri­or s‑a tre­zit fără niciun bun cu care veni­se, inclu­siv oche­la­rii de soa­re și țigă­ri­le… Obo­sea­la după un drum foar­te lung, spu­ne că l‑a răpus și a ador­mit dus, încă de la sosi­rea pe pla­jă.

Am fost la Poli­ție”

Am ador­mit de la obo­sea­lă, pe pla­ja de lân­gă Obe­lisc și când m‑am tre­zit am con­sta­tat că mi s‑a furat abso­lut tot: ruc­sac, tele­fon, tri­co­ul, până și bră­ța­ra de la mână. Am rămas doar în chi­loți și cu papu­cii de pla­jă. Cei de la șeslon­guri nu au văzut nimic. Mi-au luat inclu­siv oche­la­rii de soa­re și țigă­ri­le. Tele­fo­nul nu are acti­vat GPS loca­tion, am fost la Poli­ție și au zis că dacă era acti­vat mai vedeau ei ce se poa­te face”, a poves­tit Vlad C.

Citiți con­ti­nu­a­rea în replicaonline.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply