33.706 de alegători din Mangalia sunt chemați la vot, Duminică, 27 septembrie! Documente emise de Biroul Electoral de Circumscripție nr.2 Mangalia

0
279

33.706 de ale­gă­tori din Man­ga­lia sunt che­mați la vot, Dumi­ni­că, 27 sep­tem­brie! Docu­men­te emi­se de Biro­ul Elec­to­ral de Cir­cum­scrip­ție nr.2 Man­ga­lia:

Numă­rul de ale­gă­tori trans­mis de Biro­ul Elec­to­ral de Cir­cum­scrip­ție nr.2 Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia:

Hotă­râre nr.1 din 11.08.2020 a BEC nr.2 Man­ga­lia pri­vind măsu­ri­le orga­ni­za­tori­ce inter­ne pen­tru pre­ve­ni­rea răs­pân­di­rii COVID 19:

Hotă­râre nr.2 din 11.08.2020 a BEC nr.2 Man­ga­lia pri­vind măsu­ri­le orga­ni­za­tori­ce pri­vind secre­ta­ri­a­tul, cere­ri­le de infor­ma­ții publi­ce și răs­pun­sul la soli­ci­tări:

Hotă­râre nr.3 din 11.08.2020 a BEC nr.2 Man­ga­lia pri­vind numă­rul de sus­ți­nă­tori și lis­ta com­ple­tă de can­di­dați:

Hotă­râre nr.4 din 11.08.2020 a BEC nr.2 Man­ga­lia pri­vind sta­bi­li­rea moda­li­tă­ții de comu­ni­ca­re a acte­lor adop­ta­te de Biro­ul Elec­to­ral de Cir­cum­scrip­ție nr.2 Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia:


Man­ga­lia News, 13.08.2020. (sur­sa: mangalia.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply