16 August — Ziua naţională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni şi de conştientizare a violenţelor împotriva creştinilor [AUDIO]

0
189

Înce­pând cu acest an, 16 august este Ziua naţio­na­lă pen­tru come­mo­ra­rea mar­ti­ri­lor Brân­co­ve­ni. Preşe­din­te­le Kla­us Iohan­nis a pro­mul­gat legea prin care se decla­ră 16 august ca Ziua naţio­na­lă pen­tru come­mo­ra­rea mar­ti­ri­lor Brân­co­ve­ni şi de conş­ti­en­ti­za­re a vio­lenţe­lor împo­tri­va cre­ş­ti­ni­lor.

Se decla­ră ziua de 16 august ca Ziua naţio­na­lă pen­tru come­mo­ra­rea mar­ti­ri­lor Brân­co­ve­ni şi de conş­ti­en­ti­za­re a vio­lenţe­lor împo­tri­va cre­ş­ti­ni­lor. În semn de conş­ti­en­ti­za­re de către cetă­ţe­nii români a vio­lenţe­lor şi per­se­cu­ţi­i­lor la care au fost şi sunt supu­şi astăzi cre­ş­ti­nii în lume, se ilu­mi­nea­ză în roşu, între ore­le 20,00 — 24,00, urmă­toa­re­le clă­diri: Par­la­men­tul Româ­ni­ei, Guver­nul, sedi­i­le auto­ri­tă­ţi­lor admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce cen­tra­le şi loca­le, Arcul de Tri­umf şi Pala­tul Mogoşoa­ia. Cu pri­le­jul aces­tei zile, se pot orga­ni­za mani­fes­tări publi­ce şi pot avea loc slu­j­be reli­gi­oa­se în locu­ri­le în care se desfă­şoa­ră eve­ni­men­te come­mo­ra­ti­ve auto­ri­za­te, con­form legii”, se ara­tă în legea pro­mul­ga­tă.

Ascul­tați și: AUDIO — Inter­viu cu Răzvan Dolea — Sem­ni­fi­ca­ția Zilei naţio­na­le pen­tru come­mo­ra­rea mar­ti­ri­lor Brân­co­ve­ni (azi, 16 august). Inter­viu de Mada­li­na Cori­na Dia­co­nu.


Man­ga­lia News, 16.08.2020. (Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu, Cu…minte de wee­kend).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply