Vin americanii! Un important contingent de soldați relocat din Germania sosește în România

0
239

Washin­gto­nul va retra­ge din Ger­ma­nia apro­xi­ma­tiv 12 mii de mili­tari, care vor fi relo­cați în alte sta­te euro­pe­ne. Un impor­tant con­tin­gent urmea­ză să soseas­că în Româ­nia. 

Zona Mării Negre și Polo­nia, afla­te în veci­nă­ta­tea Rusi­ei, au deve­nit de impor­tan­ță majo­ră pen­tru sta­te­le ali­a­te NATO.

Ast­fel, Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii intenţio­nea­ză să retra­gă 11.900 de mili­tari din Ger­ma­nia şi să‑i repo­zi­ţio­ne­ze în alte ţări, 5.600 din­tre ei urmând să ajun­gă în zona stra­te­gi­că NATO a Mării Negre, a anu­nţat mier­curi secre­ta­rul ame­ri­can al apă­ră­rii, Mark Esper.

Citiți con­ti­nu­a­rea în evz.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply