Stagiu de Kung-Fu, la 2 Mai, pe plaja ”Beatrice”, în perioada 27–31 iulie 2020

0
205

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE KUNG-FU,

INVITAŢIE.

STAGIU DE KUNG-FU LA PROBELESANDA”,
TOTAL-CONTACT FIGHTING” ŞI CU ARME.

În peri­oa­da 27–31.07, în loca­li­ta­tea 2 Mai (pla­ja Bea­tri­ce), se va desfă­şu­ra un sta­giu de Kung-Fu, la pro­be­le de lup­tă spor­ti­vă „San­da”, „Total-Con­tact Figh­ting” şi cu arme.
La sta­giu pot să par­ti­ci­pe instruc­tori, antre­nori şi spor­tivi. Cur­sul este obli­ga­to­riu pen­tru instruc­to­rii şi antre­no­rii, care doresc să susţi­nă exa­men de grad, în acest an.

Sta­gi­ul este con­dus de Flo­rin Ior­dă­noa­ia, 7 Duan Kung-Fu şi Mir­cea Sto­ian, 4 Duan Kung-Fu.

Pro­gram:
Luni 27.07.2020:
‑13.00–18.00: Sosi­rea par­ti­ci­panţi­lor, caza­rea.
‑18.00–20.00: Antre­na­ment pe pla­ja „Bea­tri­ce” din 2 Mai.
‑20.00–21.00: Masa de sea­ră.
Marţi 28.07.2020:
‑07.30–08.00: Micul dejun.
‑08.00–10.00: Antre­na­ment pe pla­ja „Bea­tri­ce” din 2 Mai.
‑10.00–13.00: Timp liber, pla­jă.
‑13.00–14.00: Masa de prînz.
‑14.00–18.00: Timp liber, pla­jă.
‑18.00–20.00: Antre­na­ment pe pla­ja „Bea­tri­ce” din 2 Mai.
‑20.00–21.00: Masa de sea­ră.
Mier­curi 29.07.2020:
‑07.30–08.00: Micul dejun.
‑08.00–10.00: Antre­na­ment pe pla­ja „Bea­tri­ce” din 2 Mai.
‑10.00–13.00: Timp liber, pla­jă.
‑13.00–14.00: Masa de prînz.
‑14.00–18.00: Timp liber, pla­jă.
‑18.00–20.00: Antre­na­ment pe pla­ja „Bea­tri­ce” din 2 Mai.
‑20.00–21.00: Masa de sea­ră.
Joi 30.07.2020:
‑07.30–08.00: Micul dejun.
‑08.00–10.00: Antre­na­ment pe pla­ja „Bea­tri­ce” din 2 Mai.
‑10.00–13.00: Timp liber, pla­jă.
‑13.00–14.00: Masa de prînz.
‑14.00–18.00: Timp liber, pla­jă.
‑18.00–20.00: Antre­na­ment pe pla­ja „Bea­tri­ce” din 2 Mai.
‑20.00–21.00: Masa de sea­ră.
Vineri 31.07.2020:
‑07.30–08.00: Micul dejun.
‑08.00–10.00: Antre­na­ment pe pla­ja „Bea­tri­ce” din 2 Mai.
‑10.00–13.00: Timp liber, pla­jă.
‑13.00–14.00: Masa de prînz.
‑14.00–18.00: Timp liber, pla­jă.
‑18.00–19.30: Antre­na­ment pe pla­ja „Bea­tri­ce” din 2 Mai.
‑19.30: Acor­da­rea diplo­me­lor de par­ti­ci­pa­re, înche­ie­rea sta­gi­u­lui.
‑20.00: Ple­ca­rea par­ti­ci­panţi­lor.

Con­di­ţii de par­ti­ci­pa­re:
1).Sportiv, instruc­tor, antre­nor şi arbi­tru mem­bru al unui club afi­li­at la Aso­ci­a­ţia Româ­nă de Kung-Fu. La sta­giu pot să par­ti­ci­pe şi spor­tivi, antre­nori şi instruc­tori din clu­buri nea­fi­li­a­te la A.R.K.
2).Ţinuta este obli­ga­to­rie: tri­cou alb cu mîne­ca scur­tă, pan­ta­lon lung albas­tru (negru) şi espa­dri­le albas­tre (negre).
3).Cazarea la 2 Mai:
‑vilă tip 1: 80 lei/zi/camera.
‑vila tip 2: 200 lei/zi/camera.
4).Masa: 50 lei pen­tru 3 mese/zi/persoană.
5).Cotizaţia de par­ti­ci­pa­re la sta­giu:
‑100 lei/persoană afi­li­a­tă la A.R.K.,
‑120 lei/persoană nea­fi­li­a­tă.
6).Termen de înscri­e­re şi rezer­va­re pen­tru caza­re şi masă: 25.07.2020.

Vă aştep­tăm!

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply