Spectacol pe cerul României: Cometa Neowise, vizibilă cu ochiul liber. FOTO: prof. Abibula Aygun, coordonator Cercuri Științe Aplicate, la Școala Gimnazială ‘George Coșbuc’ din 23 August

0
394

Spec­ta­col noc­turn pe cerul Româ­ni­ei! Cei care au curi­o­zi­ta­tea de a pri­vi către bol­ta ste­la­ră, în aces­te zile, au oca­zia de a asis­ta la un eve­ni­ment astro­no­mic rar: tre­ce­rea come­tei Neo­wi­se, care deja este pro­ta­go­nis­tă a nume­roa­se și spec­ta­cu­loa­se “ședin­țe” foto, făcu­te în întrea­ga lume. […]

În peri­oa­da 11–24 iulie, come­ta este cir­cum­po­la­ră și poa­te fi obser­va­tă de pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei, după ora 23.00, pe dura­ta între­gii nopți, la doar câte­va gra­de dea­su­pra ori­zon­tu­lui nord-nord-ves­tic.

O inte­re­san­tă gale­rie foto a fost rea­li­za­tă de pro­fe­so­rul Abi­bu­la Aygun, care a sur­prins cor­pul ceresc, noap­tea tre­cu­tă, în jurul orei 04.22, din loca­li­ta­tea con­stăn­țea­nă 23 August. Aces­ta a folo­sit o came­ră foto Sony Nex 5N, cu adap­tor Fot­o­di­ox pen­tru mon­turi Canon EOS, tele­o­biec­tiv 75–300mm, setat la 135 mm. Timpi de expu­ne­re 10″,12″, 15″ cu Mini­Tra­ck LX2ostimage.

Abi­bu­la Aygun este coor­do­na­tor Cer­curi Științe Apli­ca­te, la Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Geor­ge Coșbuc” din 23 August, iar pe lân­gă astro­no­mie, mai face pen­tru copi­ii de la uni­ta­tea de învă­țământ și astro­fo­to­gra­fie și alte lucruri din aceas­tă zonă.

Citiți arti­co­lul inte­gral pe ctnews.ro.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply