Sebastian Dobrincu, exmatriculat în România, a ajuns cel mai tânăr milionar din Silicon Valley [VIDEO]

0
540

Când şcoa­la româ­neas­că l‑a dat afa­ră, în pra­gul exa­me­nu­lui de baca­la­u­re­at, şefii Face­bo­ok şi Apple i‑au des­chis uşi­le şi i‑au spus că e geni­al. Copi­lul geni­al, năs­cut în Botoşani, făcea sin­gur pri­mii bani la doar 11 ani, din pasiu­nea enor­mă pe care o are pen­tru pro­gra­ma­re și IT.

În liceu s‑a anga­jat într‑o com­pa­nie, exce­la la olim­pi­a­de, dar tim­pul nu‑i ajun­gea, iar în cla­sa a 12‑a era exma­ti­cu­lat. A mers pe dru­mul lui, a mun­cit, iar la 20 de ani a ajuns în topul tine­ri­lor mili­o­nari din Sili­con Valey.

Acum cuce­reș­te topu­ri­le muzi­ca­le inter­națio­na­le, pen­tru că face fix ceea ce‑i pla­ce. Sebas­ti­an Dobrin­cu vor­beş­te la Oame­nii Dimi­neţii des­pre via­ța sa și spu­ne că își doreș­te să se întoar­că în Româ­nia, să inves­teas­că în tine­rii de aici.

(sur­sa: digi24.ro/stiri).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply