Se aliază forțele politice de dreapta, la Mangalia? Ce spune Radu Cristian, primarul orașului

0
265

În legă­tu­ră cu vari­an­ta vehi­cu­la­tă în ulti­ma peri­oa­dă în medi­ul vir­tu­al des­pre o posi­bi­lă ali­an­ță a for­țe­lor de dreap­ta la Man­ga­lia, pri­ma­rul Radu Cris­ti­an a scris azi pe pagi­na sa de Face­bo­ok:

”Sunt între­bat dacă știu ceva des­pre Ali­an­ța pen­tru Dezvol­ta­re și Pros­pe­ri­ta­te pen­tru Man­ga­lia, între PNL, USR+ și PMP. Zile­le aces­tea am stat mai mult pe șan­ti­e­re­le din oraș. Știu că repre­zen­tan­ții celor trei par­ti­de ar fi tre­bu­it să se vadă joi. Nu știu dacă au căzut de acord, dar, dacă e ade­vă­rat, eu nu pot decât să mă bucur”.

Radu Cris­ti­an, care este și pre­șe­din­te al Fili­a­lei Man­ga­lia a PNL, a desem­nat o echi­pă de nego­ci­e­re, din­tre cole­gii de par­tid, care să dis­cu­te cu repre­zen­tan­ții locali ai USR+ și PMP, ”pen­tru că se ocu­pă în pri­mul rând de pro­iec­te­le ora­șu­lui, afla­te în deru­la­re, cât și de cele ce sunt în pre­gă­ti­re pen­tru finan­ța­re”.


Man­ga­lia News, 18.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply