România Feroviară — Incepând de luni, 6 iulie 2020, Softrans SRL va permite rezervarea tuturor locurilor din tren

0
153

Roma­nia Fero­vi­a­ra — Ince­pand de luni 06–07 2020, Softrans SRL va per­mi­te rezer­va­rea pen­tru toa­te locu­ri­le din tren. Pana acum nu puteau fi rezer­va­te decat locu­ri­le pare, capa­ci­ta­tea de trans­port fiind redu­sa la juma­ta­te doar 92 de locuri putand fi rezer­va­te.

In con­ti­nu­a­re regu­li­le de bun simt raman vala­bi­le, covo­ra­se­le cu dez­in­fec­tant in drep­tul usi­lor, doza­toa­re­le cu dez­in­fec­tant la fel, pur­ta­rea mas­tii e obli­ga­to­rie in tren pe toa­ta dura­ta cala­to­ri­ei, acce­sul se rea­li­zea­za pe la usi­le 1–3 si cobo­ra­rea pe la usi­le 2–4.

Este imbu­cu­ra­tor ca vom putea rezer­va toa­te locu­ri­le dis­po­ni­bi­le si vom vedea din nou tre­nu­ri­le pli­ne spre si din­spre lito­ral sau mun­te. Mare aten­tie insa, pen­tru ca Softrans nu mai accep­ta cala­tori fara rezer­va­re, cala­to­ri­i­le in picioa­re nu mai sunt per­mi­se dupa ce se ocu­pa toa­te locu­ri­le din tren.

Softrans efec­tu­ea­za in fie­ca­re sea­ra in Softro­nic igie­ni­za­rea si dez­in­fec­ta­rea tre­nu­ri­lor, dupa un pro­gram strict. Ulti­ma oara cand am mers recent la Con­stan­ta, chiar s‑a vazut asta si putem con­fir­ma, totul a fost con­form decla­ra­ți­i­lor fir­mei.

Sur­sa foto in Salig­ny.
Roma­nia Fero­vi­a­ra.


Man­ga­lia News, 05.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele