Războinicii daci și cei romani vor prezenta demonstrații militare de acum 2000 de ani, la Muzeul de Arheologie din Mangalia, Duminică, 5 iulie

0
405

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia, împre­u­nă cu Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă Geto-Dacii din Mol­do­va, vă invi­tă dumi­ni­că, 5 iulie, înce­pând cu ora 17.00, la Muze­ul de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis din Șos. Con­stan­ței, nr. 20, la un eve­ni­ment cu scop edu­ca­țio­nal și cul­tu­ral în cadrul căru­ia vor fi pre­zen­ta­te publi­cu­lui aspec­te din via­ța civi­lă și mili­ta­ră a stră­mo­și­lor noș­tri de acum 2000 de ani.

Copii, părinți, bunici, vă aștep­tăm la pre­zen­tări de echi­pa­men­te, demon­stra­ții mili­ta­re între răz­bo­i­ni­cii daci și romani (Legiu­nea I Adi­u­trix) și alte ele­men­te sur­pri­ză.

Intra­rea este libe­ră.


Man­ga­lia News, 02.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply