Qi-Kung, la Mangalia! Pentru persoanele cu probleme medicale, pentru recuperare și amelioarea stării de sănătate, în special, pentru cei cu probleme de respirație

0
310

Qi-Kung! Pen­tru per­soa­ne­le cu pro­ble­me medi­ca­le, pen­tru recu­pe­ra­re si ame­li­oa­rea sta­rii de sana­ta­te, in spe­cial, pen­tru cei cu pro­ble­me de res­pi­ra­tie! „QI-KUNG” este gim­nas­ti­ca ener­ge­ti­că, din China.

Pen­tru cei care doresc sa-si men­ti­na o sta­re buna de sana­ta­te, reco­man­dam TAICHIYANG” Tra­di­tio­nal (Sti­lul supre­mei perfecţiuni).

Orga­ni­zăm antre­na­men­te în grup și indi­vi­du­al, la Sala „Sha­o­lin”, de la Casa Tine­re­tu­lui din Mangalia.

Pro­gra­mul este următorul:

1.QI-KUNG:
-Luni — 18.00–19.00.
-Mier­curi — 18.00–19.00.
-Vineri — 18.00–19.00.

2.TAICHIYANG” TRADIŢIONAL:
-Luni — 19.00–20.30.
-Mier­curi — 19.00–20.30.
-Vineri — 19.00–20.30.

Pot să par­ti­ci­pe per­soa­ne cu vâr­sta pes­te 16 ani!

Vă aştep­tăm!

Flo­rin Ior­da­noa­ia, 7 Duan Kung-Fu, 

Pre­șe­din­te, Euro­pean Kung-Fu Federation.

 


Man­ga­lia News, 24.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply