Orban, despre acțiunea Damen de contestare a licitației pentru construcţia a 4 corvete militare: ”Mi se pare o hărțuire”

0
323

Mi se pare o hăr­țu­i­re greu de accep­tat. Pro­ce­sul prin­ci­pal, anu­me con­tes­ta­ția împo­tri­va deci­zi­ei de adju­de­ca­re a con­trac­tu­lui către con­sor­ți­ul Naval Grup — Șan­ti­e­rul Naval Con­stan­ța, a res­pin­să prin hotă­râre jude­că­to­reas­că defi­ni­ti­vă”, a decla­rat Ludo­vic Orban, aflat în vizi­tă la Șan­ti­e­rul Naval Con­stan­ța.

El a mai spus că, din punc­tul său de vede­re, pot înce­pe nego­ci­e­ri­le fina­le în vede­rea sem­nă­rii con­trac­tu­lui de con­struc­ție, „chiar dacă mai exis­tă liti­gi­ul care nu mai are niciun fel de temei”.

Atâ­ta timp cât instan­ța s‑a pro­nun­țat prin hotă­râre defi­ni­ti­vă pe subiec­tul prin­ci­pal, deci­zia de adju­de­ca­re, din punc­tul meu de vede­re nu mai exis­tă niciun fel de pro­ble­mă juri­di­că pen­tru nego­ci­e­rea și sem­na­rea con­trac­tu­lui”, a mai afir­mat pre­mi­e­rul.

Pro­gra­mul în valoa­re de 1,6 mili­ar­de de euro (1,85 mili­ar­de de dolari) aco­pe­ră achi­zi­ţio­na­rea a patru cor­ve­te, pre­cum şi moder­ni­za­rea sis­te­me­lor de lup­tă ale fre­ga­te­lor Regi­na Maria şi Rege­le Fer­di­nand. (sur­sa: stiri.tvr.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele