Ministerul Sănătății: Lista centrelor unde românii se pot testa pentru a pleca în Grecia

0
334

Minis­te­rul Sănă­tă­ții a publi­cat, dumi­ni­că, lis­ta cen­tre­lor din țară unde româ­nii pot face tes­tul mole­cu­lar fără de care nu pot intra în Grecia.

Minis­te­rul Sănă­tă­ții a trans­mis, sâm­bă­tă, lis­ta com­ple­tă a cen­tre­lor de tes­ta­re, pen­tru a veni în spri­ji­nul cetă­țe­ni­lor care doresc să călă­to­reas­că în Gre­cia și care, înce­pând cu 15 iulie, tre­bu­ie să pre­zin­te un test mole­cu­lar nega­tiv pen­tru infe­cţia cu COVID-19 efec­tu­at cu maxi­mum 72 de ore îna­in­te de momen­tul intră­rii pe teri­to­ri­ul Repu­bli­cii Elene.

Lis­ta a făcu­tă publi­că pe pagi­na de web, pe www.ms.ro și con­ți­ne adre­se­le și nume­re­le de tele­fon ale acestora.

Este vor­ba de cen­tre publi­ce, res­pec­tiv spi­ta­le și Direc­ții de Sănă­ta­te Publi­că, pre­cum și de cen­tre private.

Cli­ck AICI pen­tru lis­ta cen­tre­lor de tes­ta­re.


Man­ga­lia News, 12.07.2020. (sur­sa: stiri.tvr.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply