JOI, 9 iulie 2020, DEZINSECȚIE AERIANĂ, în Mangalia și în stațiuni! ✈️

0
612

DEZINSECȚIE AERIANĂ, în Man­ga­lia și în sta­țiuni!✈️

UPDATE: Din cau­za con­di­ți­i­lor meteo, acțiu­nea de dez­in­sec­ție se amâ­nă pen­tru JOI dimi­nea­ță, 09.07.2020, în inter­va­lul orar 05:00–11:00, când va avea loc o acțiu­ne de dez­in­sec­ție aeri­a­nă pe teri­to­ri­ul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia (inclu­siv sta­țiuni)!

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia infor­mea­ză locu­i­to­rii ora­șu­lui că, JOI, 9 iulie, între ore­le 05:00 – 11:00, dema­rea­ză cam­pa­nia de dez­in­se­cţie aeri­a­nă pen­tru com­ba­te­rea tutu­ror dău­nă­to­ri­lor. Un avion uti­li­tar va împrăș­tia insec­ti­cid în toa­te zone­le și spa­ți­i­le verzi din muni­ci­piu și sta­țiu­ni­le afe­ren­te. Pe aceas­tă cale, repre­zen­tan­ții Pri­mă­ri­ei înști­in­țea­ză cres­că­to­rii de albi­ne şi cres­că­to­rii de viermi de măta­se să îşi pro­te­je­ze stu­pii, res­pec­tiv cres­că­to­ri­i­le, de sub­stanţe­le toxi­ce. Rea­min­tim că, acțiu­ni­le de dez­in­sec­ție la sol au înce­put în urmă cu două săp­tămâni și vor con­ti­nua pe toa­tă peri­oa­da verii, când anga­ja­ții soci­e­tă­ții de salu­bri­za­re vor inter­ve­ni cu măsuri spe­ci­fi­ce de com­ba­te­re a insec­te­lor și roză­toa­re­lor de pe raza ora­șu­lui și sta­țiu­ni­lor.


Man­ga­lia News, 07.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply