Ilinca Teodoriu: ”Are, măi nene, Vama asta ceva. Și exact când îți pierzi speranța, apare surpriza și te face să crezi că, până la urmă, merită să speri că totul va fi bine cu locul ăsta”

0
441

Ilin­ca Teo­do­riu: ”Are, măi nene, Vama asta ceva. Și, exact când îți pierzi spe­ran­ța, apa­re sur­pri­za și te face să crezi că, până la urmă, meri­tă să speri că totul va fi bine cu locul ăsta. Feli­ci­tări, tutu­ror, pen­tru deci­zie! Ambien­tal, la radio, lati­no, hou­se, popu­la­ră…, nici nu con­tea­ză. Atâ­ta vre­me cât volu­mul este pe mood-ul “chi­ll”. Cine vrea bala­muc și dant­za­vai în vre­muri de pan­de­mie — este liber să fugă tare spre alte ori­zon­turi. Este pri­ma oara cand se face front comun. Si este un prim pas. Dar, lucru­ri­le mici si bunul simt au facut din locul asta o poves­te! Poa­te chiar o sa reu­sim sa mai auzim si marea, daca tot o sa fie un pic de liniș­te  🙂 Feli­ci­tari, nene! NO MORE DISCO! JUST… CHILL!”
#silen­ce­par­ty #vama­tra­ies­te


COMENTARII:

Ilin­ca Teo­do­riu: Bai, nene, s‑a cre­at un pre­ce­dent. Toa­ta lumea s‑a unit. No more disco! Mie imi pare un gest de nor­ma­li­ta­te in con­tex­tul actu­al. Asa ca pot sa admit ca este o ches­tie mis­to 🙂

Pai, uite.…fara muzi­ca tare o sa se auda si mai bine. Dar, tu ce zici, ca la Vama se mer­gea la clu­buri de noap­te pen­tru con­cur­suri de dans, nu? Si prac­tic nu o sa mai aiba spor­ti­vii unde sa se antre­ne­ze? 😜

Spune‑i cum dores­ti. Mie imi pare miș­to ce se face. Si o sa fie si mai mis­to daca se res­pec­ta. Pen­tru ca, scu­za ma. Cu te incur­ca daca oame­nii astia o sa func­tio­ne­ze, dar o sa se res­pec­te reguli de dis­tan­ta­re soci­a­la? De ce sa ma supar ca am unde sa ma duc sa beau un vin pe mal de mare, noap­tea, dupa 12?

Oame­nii astia sunt toți pri­vati! Agen­ti eco­no­mici, gen.… Si toti func­tio­nea­za ca si clu­buri de noap­te. Deci, chiar mi se pare miș­to ce fac.

Adri­an V: Ilin­ca iti mai aduci amin­te cand erau 6 sau 7 tera­se in spa­te­le Stuf-ului? Fie­ca­re cu muzi­ca ei! Si nu se auzea muzi­ca de la o tera­sa la alta si nici cea de la Stuf nu se auzea pe niciu­na din terase!

Ilin­ca Teo­do­riuImi aduc amin­te de cand imi pla­cea in Vama. Sper sa tra­iesc din nou sen­ti­men­tul ala!

Ninel D: Ilin­ca Teo­do­riu, mai este un lucru impor­tant de pre­ci­zat pen­tru ca nu ști­am de unde atâ­ția minori in Vama, m‑a lumi­nat și pe mine cine­va azi. Pare ca Wee­ken­dul tre­cut era pro­gra­mat Never­sea și mulți își lua­se­ră cazări pen­tru acest fes­ti­val iar pro­pri­e­ta­rii nu au vrut sa retur­ne­ze banii, așa ca au venit la mare și au avut de ales între Vama și Mamaia.

Ilin­ca Teo­do­riu: Eu n am zis nimic de minori. Jur. Si nu ma pot expri­ma in lega­tu­ra cu pani­ci­le alto­ra. Plin de tineri si minori este demult, ce nai­ba 🙂 Nu cred insa ca are nea­pa­rat lega­tu­ra cu Never­sea ci fix cu via­ta libe­ra si fara de reguli din Vama. Asta, la modul gene­ral 🙂 Si cred ca muzi­ca face dife­ren­ța si tot­o­da­ta regu­li­le impu­se de fie­ca­re pe buca­ti­ca lui. Dar, zau, ar fi tare mis­to sa se res­pec­te inte­le­ge­rea asta, macar pana sca­pam de porca­ria asta de virus. Ches­tia este ca eu cred ca exact pe tineri tre­bu­ie sa ii facem sa inte­lea­ga ca totu­si nis­te reguli tre­bu­ie res­pec­ta­te. O sa fie com­pli­cat, ori­cum. Eu va tin pum­nii. Sincer.

Ilin­ca Teo­do­riu: Si eu sper sa ajun­gem sa ne fie dor de muzi­ci­le bubu­i­toa­re. Uite asa. Sa stam tristi, batrani si supa­rati sa vor­bim cu marea des­pre dorul nos­tru de muzi­ca rasunatoare. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Andrei F: Păi pes­te 80 la sută din dis­trac­ție la Vamă e NOAPTEA! Că vb aia, e indi­fe­rent unde zaci pă nisip ziua, poți și la Efo­rie și la Vadu, e ace­la­si nisip. Dar, noap­tea se schim­ba trea­ba, dis­trac­ția din Vama nu prea o mai găsești alt­un­de­va. Adi­că prac­tic, pt asta mergi la Vama… Deci repet, sunt ff curi­os cum o să fie noap­tea în weekend.

MN: Urmă­riți toa­te comen­ta­ri­i­le aici: facebook.com/ilinca.teodoriu


Man­ga­lia News, 10.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply