Direcția Asistență Socială Mangalia: DGASPC Constanța recrutează Asistenți maternali profesioniști

0
197

Bună ziua,

Mai jos puteți găsi deta­lii cu pri­vi­re la con­so­li­da­rea și dezvol­ta­rea rețe­lei de asis­tenți mater­nali pro­fe­si­o­niști la nive­lul jude­țu­lui Con­stan­ța.

Per­soa­ne­le inte­re­sa­te se pot adre­sa tele­fo­nic, de luni până joi, între ore­le 08.00–16.30 și vineri, între ore­le 08.00–14.00, la nr. de tele­fon 0241/488648. Per­soa­nă de con­tact — doam­na Simo­na Neli Con­stan­ti­ne­scu.

Vă rugăm să dis­tri­bu­iți aceas­tă pos­ta­re.

Vă mul­țu­mim!

 

O zi liniș­ti­tă tutu­ror!


Man­ga­lia News, 08.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele