Devizul șocant al unui bolnav de coronavirus, care a stat internat în spitalul din Câmpina

0
248

Cât cos­tă tra­ta­men­tul Covid-19 în Româ­nia. Un bol­nav Covid-19 care a stat inter­nat, în apri­lie, timp de șap­te zile, în spi­ta­lul-suport din Câm­pi­na a făcut public devi­zul pe care l‑a pri­mit la exter­na­re. Aces­ta are o valoa­re șocan­tă: 168.261 lei, echi­va­len­tul a apro­xi­ma­tiv 34.550 de euro!

Devi­zul care însoţeş­te docu­men­te­le de exter­na­re ale unui sin­gur bol­nav, inter­nat pen­tru o săp­tămâ­nă, la uni­ta­tea suport din cadrul Spi­ta­lul Muni­ci­pal Câm­pi­na (SMC), este abso­lut șocant pen­tru cei mai mulți români.

Citiți con­ti­nu­a­rea AICI.

Citiți și: Chel­tu­ie­li­le uri­a­șe făcu­te de un spi­tal din Câm­pi­na pen­tru un sin­gur pacient cu COVID-19


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply