Convorbiri transatlantice, de 4 Iulie, 2020. Celebrăm Ziua Națională a Statelor Unite, vorbim despre istoria ei, despre părinții fondatori ai SUA, tradiții, obiceiuri de 4 Iulie, la americanii și la românii din America. Happy 4th of July America! [VIDEO]

1
589

Ziua Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii — un nou dia­log tran­sa­tlan­tic Chi­ca­go-Bucu­res­ti, în care cele­brăm Ziua Națio­na­lă a Sta­te­lor Uni­te. Vor­bim des­pre isto­ria ei, des­pre părin­ții fon­da­tori ai SUA, tra­di­ții, obi­ce­iuri de 4 Iulie, la ame­ri­ca­nii și la româ­nii din Ame­ri­ca. Happy 4th of July Ame­ri­ca!

Prof. Dr. Ioan Iacob, Bucu­rești, Româ­nia, în dia­log tran­sa­tlan­tic cu Mari­an Petru­ța, din Chi­ca­go, USA.

LA MULȚI ANI, AMERICA! LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!

HAPPY BIRTHDAY, AMERICA! HAPPY BIRTHDAY ROMANIA!


Man­ga­lia News, 04.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply