Complexul hotelier Amfiteatru Belvedere Panoramic din Olimp, la aniversarea celor 50 de ani de existență [VIDEO]

0
985

Amfi­tea­tru Bel­ve­de­re Pano­ra­mic: Anul aces­ta se împli­nesc 50 de ani de exis­ten­ță a com­ple­xu­lui hote­li­er Amfi­tea­tru — Bel­ve­de­re — Pano­ra­mic, din Olimp. Acești 50 de ani repre­zin­tă câte­va gene­ra­ții de români care s‑au bucu­rat și au tră­it amin­tiri fru­moa­se aici, în gol­ful de la Olimp. După o lun­gă peri­oa­dă în care a fost uita­tă în tre­cut, Per­la lito­ra­lu­lui româ­nesc revi­ne în prim plan, cu Pho­e­ni­cia Hotels.

#Pho­e­ni­ci­a­Blu­e­Vi­ew #poves­te­de­la­O­limp #Fami­li­a­Pho­e­ni­cia

Pho­e­ni­cia Blue View Resort


Man­ga­lia News, 19.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply