Complexul Amfiteatru-Belvedere-Panoramic se deschide la 1 august. Pe cine invită Mohamad Murad la Marea Deschidere

0
265

Com­ple­xul Pano­ra­mic-Bel­ve­de­re-Amfi­tea­tru revi­ne în cir­cu­i­tul turis­tic. „Din 1 august, dr. Moham­mad Murad rea­du­ce la via­ță emble­ma lito­ra­lu­lui româ­nesc! Com­ple­xul Pano­ra­mic-Bel­ve­de­re-Amfi­tea­tru revi­ne în cir­cu­i­tul turis­tic, după o peri­oa­dă de mai bine de 10 ani de când a fost lăsat în voia vân­tu­lui, nisi­pu­lui și a sării. Fami­lia Pho­e­ni­cia a făcut față cu brio aces­tei pro­vo­cări și vă așteap­tă cu bra­țe­le des­chi­se!”, anun­ță omul de afa­ceri pe pagi­na de Face­bo­ok a Com­ple­xu­lui hote­li­er Amfi­tea­tru Bel­ve­de­re Pano­ra­mic. După care aces­ta con­ti­nuă:

Dăm sfoară‑n țară!

Dacă tatăl, buni­cul, stră­bu­ni­cul sau vre­un cunos­cut de-al dum­ne­a­voas­tră au par­ti­ci­pat activ la con­struc­ția sau ame­na­ja­rea ansam­blu­lui hote­li­er Amfi­tea­tru-Bel­ve­de­re-Pano­ra­mic, între anii 1970–1971, ne-ar face mare plă­ce­re să i se comu­ni­ce că ne dorim să par­ti­ci­pe la Marea Des­chi­de­re, ca invi­tat de onoa­re!

Vă rugăm să ne aju­tați să găsim per­soa­ne­le care au con­tri­bu­it în acea peri­oa­dă la acest pro­iect deo­se­bit!”

Citiți con­ti­nu­a­rea în ziuaconstanta.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele