”Bărbații, la 40, Femeile, la 43” — Sâmbătă, 1 august, la Teatrul de Vară din Neptun

0
1031

Băr­ba­ții, la 40, Feme­i­le, la 43 — Joi, 30 iulie, la Gră­di­na de Vară Saturn, ora 20:30.

Sâm­bă­tă, 1 August, Bar­ba­tii la 40, Feme­i­le la 43, Tea­trul de Vară din Nept­un, ora 20:30.

Este un spec­ta­col des­pre cri­za prin care trec aproa­pe toa­te cuplu­ri­le, cel puțin oda­tã în via­tã. Dacă des­pre bãr­bati este bine sti­ut fap­tul ca “mid­d­le age cri­sis” se mani­fes­tã la 40 de ani, des­pre femei încã se dis­cu­tã. La 30, la 35, sau la 43?

Sã te înșe­le sotia cu “cel mai prost din cla­sã”, sã te prin­da cri­za de la 40, cu un mili­on de euro în cont, sau sã fii pãrã­sit pen­tru cã esti un om prea bun la suflet, sunt pro­ble­me­le cu care se con­frun­tã per­so­na­je­le noas­tre sur­prin­se în trei tablo­uri: la 29, la 40 si apoi la 43 de ani. În dis­tri­bu­tie: Leo­nid Doni, Andre­ea Mate­iu si Octa­vian Stru­ni­lã.

Regie si sce­na­riu: Octa­vian Stru­ni­la.
Sce­no­gra­fie: Maria Nico­la.
Preț bilet: 50 lei.
Infor­ma­ții: 0751.268.332


Man­ga­lia News, 08.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply