Atenție, șoferi! Transport agabaritic pe ruta Nădlac 2 – Constanța, Poarta 7

0
280

În peri­oa­da 06.07.2020 — 10.07.2020, se va des­fă­șu­ra un trans­port cu depă­șiri pe traseul: 

Năd­lac 2 PTF (jude­țul Arad) — A1A11DN7 — Păuliș — Deva — A1 — Sibiu — DN1 Fășăraș — Cen­tu­ra Bra­șov — DN1A — Văle­nii de Mun­te – DN1B — Albești Pale­o­lo­gu — DN1D – Urzi­ceni — DN2A — Giur­geni — A4 — Con­stan­ța, Poar­ta 7.

Vehi­cu­lul trans­por­tă o struc­tu­ră metalică.

Lăți­mea maxi­mă a vehi­cu­lu­lui este 5,40 m, vite­za de depla­sa­re urmând a fi adap­ta­tă con­di­ți­i­lor de tra­fic. Men­țio­năm ca în con­for­mi­ta­te OUG 195/2002 pri­vind cir­cu­la­ția pe dru­mu­ri­le publi­ce vite­za maxi­mă de depla­sa­re a vehi­cu­le­lor cu depă­șiri este de 70 km/oră.

Eta­pe­le de des­fă­șu­ra­re ale trans­por­tu­lui sunt sta­bi­li­te de poli­ția ruti­e­ră, care asi­gu­ră înso­ți­rea vehi­cu­lu­lui cu depă­șiri. Trans­por­tul nu se va des­fă­șu­ra în peri­oa­de­le și pe sec­toa­re­le de drum pe care sunt sem­na­la­te feno­me­ne mete­o­ro­lo­gi­ce peri­cu­loa­se, prin codu­ri­le gal­ben, por­to­ca­liu sau roșu.

Infor­ma­ţii supli­men­ta­re pri­vind sta­rea reţe­lei de dru­muri naţio­na­le și autos­trăzi pot fi obţi­nu­te de la Dis­pe­ce­ra­tul Com­pa­niei Naţio­na­le de Admi­nis­tra­re a Infras­truc­tu­rii Ruti­e­re S.A., la nume­re­le de tele­fon 021/264.33.33; 021/9360 și pe pri­ma pagi­na în case­ta din stân­ga: www.cnadnr.ro — DISPECERAT — Situ­a­tia Dru­mu­ri­lor Naţio­na­le, dar și pagi­na de FB https://www.facebook.com/cnadnr/ și de TWITTER, @CNADNR.


Man­ga­lia News, 07.07.2020. (sur­sa: CNAIR; foto: arhivă).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply