ARCA TV: Alexandra Nechita, Micuța Picasso a României, la Rețete Coolturale, cu Anca Mizumschi — Episodul 3

0
185

ARCA TV: Sâm­bă­tă 25 Iulie, ora 21.00, ora Româ­ni­ei, Ale­xan­dra Nechi­ta, Micu­ța Pica­s­so a Româ­ni­ei, la Rețe­te Cool­tu­ra­le, cu Anca Mizum­schi!

Nu face niciun fel de para­dă și vor­beș­te cu o natu­ra­le­țe ieși­tă din comun des­pre Bever­ly Hills și fami­lie, des­pre pia­ța inter­națio­na­lă a artei și cior­bi­țe, des­pre copi­lul ei și talent, expo­zi­ții, pro­iec­te vii­toa­re și des­pre accen­tul mol­do­ve­nesc.

Ale­xan­dra Nechi­ta, o vaslu­ian­că din Bever­ly Hills, nu mai este azi micu­ța Pica­s­so, ci doar un om cu un talent incon­tes­ta­bil, care vrea să facă ceva pen­tru Româ­nia.

Ști­ați că exis­tă o har­tă inte­rac­ti­vă a pâi­nii? Sau cărți de buca­te româ­nești vechi, de fapt foar­te vechi? Sau un res­ta­u­rant — “Blid româ­nesc” - în Bucu­rești, unde dacă mănânci, pri­mești gra­tu­it o car­te? Toa­te aces­tea și mul­te alte pro­iec­te au fost inven­ta­te de Cos­min Dra­go­mir, care nu cre­de că este rolul unei per­soa­ne pri­va­te să con­ser­ve tra­di­ți­i­le culi­na­re româ­nești, ci este rolul unei insti­tu­ții a sta­tu­lui, dar în absen­ța aces­te­ia, ce să facă? S‑a apu­cat de tipă­rit, de gătit, de umblat și de con­ser­vat. Ce a ieșit din toa­te aces­tea? O să vă spu­nă chiar el, într‑o nouă edi­ție a emi­siu­nii Rețe­te cool­tu­ra­le.

Agen­da cul­tu­ra­lă “Zme­ul de hâr­tie”:

Unga­ria – expo­zi­ția “Deo­cam­da­tă totul este în regu­lă” / „So far so good, ICR Buda­pes­ta. SUA — Inter­na­tio­nal Musi­ci­ans Aca­demy, Ovi­diu Mari­ne­scu. Tur­cia — expo­zi­ția “Pie­țe din Euro­pa și poveș­ti­le lor”, conf. dr. Cătă­lin D. Con­stan­tin.

*Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul Arca TV. Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA, poa­te fi vizi­ta­tă aici: https://bit.ly/2XCWXmq


Man­ga­lia News, 23.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele