Anunț organizare Concurs manager “Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia”

0
790

Consiliul de Administratie al Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia organizeaza concurs pentru ocuparea pe  perioadă determinată (4 ani) a 1 post de conducere vacant de manager-persoana fizica.

Ocuparea funcției de manager din spitalele publice aflate în rețeaua proprie a Ministerului Sănătății se face prin concurs, la care au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 • cunosc limba română, scris și vorbit;
 • sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 • sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori
 • sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 • au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 • nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31.07.2020 între orele 09.00-14.00 – vizitarea sanatoriului de către candidați
 • 03.08.2020 ora 14.00 – termen limita de depunere a dosarelor
 • 10.08.2020 pana la ora 14.00 – termen limita de depunere a eventualelor solicitări de participare a persoanelor interesate  la prezentarea proiectului de management și a eventualelor întrebări care se adresează candidaților la proba prezentării proiectului de management– la adresa de e-mail:[email protected]
 • 12.08.2020, ora 10.00 – susținerea proiectului de management de către candidați;

Detalii privind condițiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.balnear.net.

Relații suplimentare se pot obține de la secretariatul unității sau al comisiei de concurs:  telefon 0241.751.215.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Anunt_concurs_manager_balnear mangalia-iulie2020


Mangalia News, 11.07.2020. (foto generic: Mangalia.TV).piese-auto-mangalia.roLeave a Reply