ANTARCTICAPOEZIE ÎN ALB | Expo Foto & Film Miruna Blănaru, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

0
227

Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța găz­du­ieș­te, în peri­oa­da 30 iulie — 14 august 2020, Expo­zi­ția de foto­gra­fie și fil­mul Miru­nei Blă­na­ru, ”Antarc­ti­ca — Poe­zie în Alb”.

Ver­ni­sa­jul expo­zi­ți­ei va avea loc Joi, 30 iulie 2020, ora 11:00, la Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, eta­jul 2, Sala Inde­pen­den­ței.

Cura­tor: drd. CESI Iulia Pană.

Se vor res­pec­ta regu­li­le impu­se de sta­rea de aler­tă, în con­tex­tul pan­de­mi­ei.


Man­ga­lia News, 29.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply