Angajații Polaris continuă activitatea zilnică de salubrizare și igienizare a orașului [Foto/VIDEO]

0
162

🚮 In para­lel cu acti­vi­ta­tea de salu­bri­za­re zil­ni­ca, anga­ja­tii Pola­ris au des­fa­su­rat, pe par­cur­sul zile­lor tre­cu­te, si actiuni de:

➡️ colec­ta­re si trans­port dese­uri vege­ta­le, in cadrul unei ample actiuni de salu­bri­za­re des­fa­su­ra­ta pe str. Var­ful cu Dor. Pen­tru a colec­ta si trans­por­ta can­ti­ta­ti­le mari de dese­uri din aceas­ta zona, anga­ja­tii Pola­ris au inter­ve­nit cu incar­ca­toa­re fron­ta­le si mul­ti­func­tio­na­le cu bene.

➡️ cosit, colec­ta­re si trans­port dese­uri vege­ta­le in zona bd. Aurel Vlai­cu.

➡️ colec­ta­re dese­uri vege­ta­le pe str. Mun­tii Tatra.

➡️ salu­bri­za­rea zonei verzi de lan­ga pla­ja Modern (lan­ga res­ta­u­rant Zori­le).

➡️ colec­ta­rea manu­a­la a dese­u­ri­lor arun­ca­te la intam­pla­re pe spa­ti­ul ver­de, tro­tu­a­re, stra­du­te, par­curi etc.

🗓 Con­form gra­fi­cu­lui de lucru, ieri, 1 iulie, s‑a inter­ve­nit cu actiu­ni­le de dez­in­fec­tie in urma­toa­re­le zone: ale­i­le de acces in par­cul Casa de Cul­tu­ra, stra­zi­le I.L. Cara­gi­a­le, Dez­ro­bi­rii, Baba Novac, Bogdan Petri­cei­cu Has­deu, Eli­be­ra­rii, Sove­ja, bd Ale­xan­dru Lapus­nea­nu.

🚑 Ope­ra­tiuni de dez­in­fec­tie au loc zil­nic si pe ale­i­le de acces in Spi­ta­lul Cli­nic Jude­tean de Urgen­ta, Spi­ta­lul Mili­tar de Urgen­ta, Spi­ta­lul Cli­nic de Boli Infec­ti­oa­se, Spi­ta­lul de Pne­u­mofti­zi­o­lo­gie, Ser­vi­ci­ul de Ambu­lan­ta Con­stan­ta.

♻️ Deter­gen­tul uti­li­zat pen­tru igie­ni­za­rea spa­ti­i­lor exte­ri­oa­re are pro­pri­e­tati de degre­sa­re puter­ni­ca, este eco­lo­gic, bio­de­gra­da­bil si nu are un impact nega­tiv asu­pra mediu­lui incon­ju­ra­tor. Pro­du­sul are o bio­de­gra­da­bi­li­ta­te de 90%.

❗️Este impor­tant sa res­pec­tam masu­ri­le de sigu­ran­ta anun­ta­te de auto­ri­tati, pen­tru a ne pas­tra sana­ta­tea noas­tra si a celor­lalti.❗️


Man­ga­lia News, 03.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele