15 infracțiuni de deținere de droguri de risc și de mare risc, în Vama Veche!

0
330

FULL de DROGURI în VAMA VECHE: de la COCAINĂ la MDMA!

În acest sfâr­șit de săp­tămâ­nă, poli­țiști din cadrul Bri­gă­zii de Com­ba­te­re a Cri­mi­na­li­tă­ții Orga­ni­za­re Con­stan­ța, împre­u­nă cu pro­cu­ro­rii D.I.I.C.O.T. — S.T. Con­stan­ța, au des­fă­șu­rat o acțiu­ne pen­tru com­ba­te­rea tra­fi­cu­lui și con­su­mu­lui ili­cit de dro­guri / sub­stan­țe psi­hoac­ti­ve, în sta­țiu­nea Vama Veche.

În urma acti­vi­tă­ți­lor, poli­țiș­tii de com­ba­te­re a cri­mi­na­li­tă­ții orga­ni­za­te au con­sta­tat 15 infrac­țiuni de deți­ne­re de dro­guri de risc și de mare risc, fiind depis­ta­te 15 per­soa­ne (cetă­țeni români).

Au fost ridi­ca­te, în vede­rea indis­po­ni­bi­li­ză­rii, dro­guri din cate­go­ri­i­le cocai­nă, ecs­ta­sy, keta­mi­nă, MDMA, pre­cum și un grin­der meta­lic cu urme de mate­rie vegetală.

În cau­ze, au fost întoc­mi­te dosa­re de cer­ce­ta­re pena­lă con­form Legii 143/2000 pri­vind pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea tra­fi­cu­lui și con­su­mu­lui ili­cit de droguri.


Man­ga­lia News, 06.07.2020. (sur­sa: IPJ Constanța).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply