Fonduri nerambursabile de un miliard de euro pentru IMM-uri, inclusiv PFA-uri și cabinete medicale | MEEMA – Proiect OUG în dezbatere publică

0
1059

carturesti.ro%20
farmec.ro

Ministerul Economiei: PROIECTE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014–2020, în contextul crizei COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene. (09 Iulie 2020).
Nota de fundamentare – NF OUG acordare granturi pentru IMM-uri
Proiect OUG – OUG acordare granturi pentru IMM
Anexa 1 – Anexa 1
Anexa 2 – Anexa 2
Anexa 3 – Anexa 3
Anexa 4 – Anexa 4.
Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: [email protected]


Guvernul va acorda, prin Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, granturi de un miliard de euro pentru IMM-urile afectate în contextul pandemiei COVID-19, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență aflat de curând în dezbatere la Ministerul Economiei. Pentru una dintre formele de ajutor din acest proiect se vor încadra și cabinetele medicale, și persoanele fizice autorizate (PFA), iar bani se vor acorda și pentru investiții, și pentru capital de lucru. Iată, în mare, câteva aspecte despre noul program:

Concret, proiectul de la Ministerul Economiei, care ar putea fi adoptat destul de curând, prevede trei mari forme de sprijin din fonduri externe nerambursabile:

a) microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară (aici se vor încadra și PFA-urile, dar și cabinetele medicale individuale);

b) granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri;

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

c) granturi pentru investiții productive acordate IMM-urilor, necesare pentru extinderea/reabilitarea/modernizarea capacităților de producție existente, realizarea unor capacități de producție noi, achiziționarea de echipamente, utilaje și instalații, precum și pentru modernizarea, reabilitarea, extinderea clădirilor existente sau achiziționarea unor clădiri destinate activităților de producție noi, inclusiv pentru achiziționarea de terenuri necesare realizării investițiilor în limita a 10% din valoarea proiectelor care fac obiectul cererilor de finanțare.

Notă: Proiectul definește beneficiarul ca: “întreprinderi mici și mijlocii (IMM) / microîntreprinderi / persoane fizice autorizate (PFA) / Cabinet Medical Individual (CMI) care primește ajutorul de stat prin intermediul micrograntului/grantului pentru capital de lucru/grantului pentru investiții productive, prin încheierea unui contract de finanțare cu administratorul de schemă”. Tot proiectul definește și IMM-ul ca având sub 250 de angajați și o cifră de afaceri anuală netă de cel mult (în lei) 50 de milioane de euro sau active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 de milioane de euro, dar sunt definiții distincte atât pentru microîntreprindere, cât și pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Potrivit proiectului, grantul pentru capitalul de lucru va fi acordat beneficiarilor de ajutor de stat sub formă de sumă forfetată reprezentând 15% din cifra de afaceri pentru anul 2019, astfel:

a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 5.000 – 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 13.501 – 1.000.000 euro valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

Atenție! Aici va fi nevoie de dovada obținerii certificatului de situații de urgență. Iar celor care vor obține granturile pentru capitalul de lucru li se va cere să păstreze șase luni angajații pe care îi au la momentul solicitării grantului, dacă nu chiar să suplimenteze schema de personal.

“Fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru sunt în valoare de 350.000.000 euro, din care 265.000.000 euro fonduri externe nerambursabile și 42.500.000 euro fonduri de la bugetul de stat și coparticipare de 42.500.000 euro de la beneficiari”, scrie în proiect.

Microgranturile vor fi de 2.000 de euro și se vor acorda o singură dată, sub formă de sumă forfetară. În linii mari, ele vor fi acordate unor PFA-uri, unor ONG-uri și cabinete medicale, dar și microîntreprinderilor cu zero salariați.

“Fondurile alocate pentru acordarea de microgranturi în cadrul POC 2014-2020 sunt în valoare totală de 100.000.000 euro din care 85.000.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 15.000.000 euro din cofinanțarea de la bugetul de stat”, scrie în proiect.

Granturile pentru investiții acordate IMM-urilor, vor fi destinate beneficiarilor care au ca sursă de finanțare fondurile externe nerambursabile, cofinanțări de la bugetul de stat, precum și cofinanțări proprii ale beneficiarilor în cadrul POC 2014-2020, destinate IMM-urilor care implementează investiții necesare pentru:

a) extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestării de servicii;

b) realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;

c) reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.

Granturile pentru investiții se vor acorda pe proiect și beneficiar și vor avea o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse. Fondurile totale alocate pentru granturile destinate investițiilor sunt în valoare de 550.000.000 euro din care 415.870.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 62.380.500 cofinanțare de la bugetul de stat și 71.749.500 euro contribuția proprie.

De ce oferă Guvernul acest sprijin financiar: pe scurt, potrivit expunerii de motive, IMM-urile, care reprezintă ponderea cea mai mare în activitatea economică de la noi din țară, au fost destul de afectate de pandemie, mai exact, de măsurile impuse de autorități – unele dintre ele sunt încă vizate de restricții, dar chiar și cele care nu mai sunt par să își revină foarte greu.

Atenție! Proiectul de OUG va intra în vigoare după ce e adoptat de Executiv și publicat în Monitorul Oficial.


Mangalia News, 13.07.2020. (surse: MEEMA și avocatnet.ro).piese-auto-mangalia.ro

libris.ro%20
libris.ro%20


Leave a Reply