VĂ RECOMANDĂM: Cosmin Neidoni — “Viața la 40 de ani”. Volumul este în Topul preferințelor multor cititori și a ajuns la ediția a 11‑a! 

0
237

Cos­min Nei­doni: Dragi pri­e­te­ni, la aproa­pe trei ani de la apa­ri­ție, “Via­ța la 40 de ani” rămâ­ne în Topul pre­fe­rin­țe­lor mul­tor citi­tori, ajun­gând la a unspre­ze­cea ree­di­ta­re!

În curând revi­ne pe stoc la Libris! Până atunci este dis­po­ni­bi­lă la Căr­tu­rești și pe eMAG! Un scurt frag­ment:

La 20 de ani cău­tam per­fe­cţiu­nea în ori­ce, acum mă las sedus de mira­jul nede­fi­nit al stân­gă­ci­ei uma­ne şi de far­me­cul dis­cret al imper­fe­cţiu­ni­lor. In urmă cu două­zeci de ani, cre­deam că cea mai îna­l­tă cali­ta­te a unui om este inte­li­gen­ța, acum știu că cea mai nobi­lă vir­tu­te este bună­ta­tea…“.

Se cuvi­ne să spun: Mul­țu­mesc!

 

MN: Absol­vent de Filo­so­fie, fre­e­lan­cer în dome­ni­ul tra­du­ce­ri­lor, poe­tul și scri­i­to­rul timi­șo­rean Cos­min Nei­doni publi­că și în coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News. Arti­co­le­le ce poar­tă sem­nă­tu­ra sa pot fi citi­te aici, iar cărți­le lui Cos­min Nei­doni pot fi pro­cu­ra­te de AICI, sau de AICI.


Man­ga­lia News, 06.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply