Școala din 23 August este premianta Digitaliada, cu cele mai multe teste create de echipa de profesori!

0
572

Prof. Magda­le­na Iacob: Școa­la onli­ne, Digi­ta­li­a­da, elevi meri­tu­oși și pro­fe­sori pre­mi­ați.

Feli­ci­tari pen­tru pre­mi­ul de la Scoa­la Digi­ta­li­a­da, cu cele mai mul­te tes­te cre­a­te pe Plat­for­ma Inva­ta­re si tes­ta­re onli­ne. Din rapoar­te­le noas­tre, sunt 7 pro­fe­sori care au con­tri­bu­it cu tes­te, așa că voi tri­mi­te pre­mi­ul afe­rent pen­tru cele 7 per­soa­ne”.

Feli­ci­tări!

Ale­xan­dru Came­lia,
David Valen­ti­na,
Baciu-Iacob Magda­le­na,
Ste­fan Moni­ca,
Soa­re Ani­soa­ra,
Rus­ca Miha­e­la,
Usu­re­lu Car­men.

 

 


Man­ga­lia News, 17.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply