România își „deschide” granițele cu 17 țări | Cursele aeriene cu 17 țări europene vor fi reluate, de luni | Lista statelor | Document

0
543

Româ­nii care călă­to­resc în țări­le men­țio­na­te mai jos și sunt asimp­to­ma­tici, nu vor mai intra în caran­ti­nă.

Per­soa­ne­le asimp­to­ma­ti­ce care călă­to­resc, înce­pând de luni, 15 iunie, înspre și din­spre Româ­nia din 17 țări, nu vor mai intra în caran­ti­nă. Deci­zia a fost lua­tă în urma ședin­ței Comi­te­tu­lui Națio­nal pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță.

Sâm­bă­tă, 13 iunie, a avut loc o ședin­ță a Comi­te­tu­lui Națio­nal pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță, des­fă­șu­ra­tă on-line, pen­tru apro­ba­rea lis­tei cu sta­te­le din care cetă­țe­nii care sosesc în Româ­nia nu vor fi obli­gați să intre în izo­la­re.

Înce­pând cu data de 15.06.2020, ora 00:00, se eli­mi­nă măsu­ri­le de caran­ti­nă / izo­la­re la locu­in­ță pen­tru per­soa­ne­le asimp­to­ma­ti­ce care vin în Româ­nia, din urmă­toa­re­le țări: Aus­tria, Bul­ga­ria, Cehia, Cipru, Croa­ția, Con­fe­de­ra­ția Elve­ți­a­nă, Ger­ma­nia, Gre­cia, Islan­da, Leto­nia, Lie­ch­ten­ste­in, Litu­a­nia, Mal­ta, Nor­ve­gia, Slo­va­cia, Slo­ve­nia și Unga­ria.

Mar­cel Vela, minis­trul de inter­ne, a decla­rat la Digi24 că per­soa­ne­le care călă­to­resc și la nivel ruti­er sau fero­vi­ar în țări­le res­pec­ti­ve, nu vor sta în caran­ti­nă.

Aici este Hotă­rârea CNSU: Curse-aeriene-hotarare-cnsu-nr-29-din-13–06-2020


Man­ga­lia News, 14.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply