Primăria Constanța acordă bani pentru bonele copiilor

0
155

Con­si­li­e­rii locali din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța au apro­bat, zile­le tre­cu­te, un pro­iect de hotă­râre prin care cei care au nevo­ie și înde­pli­nesc anu­mi­te con­di­ții, ar putea să pri­meas­că bani de la auto­ri­tă­ți­le loca­le pen­tru anga­ja­rea unei bone pen­tru copii.

Bene­fi­ci­a­rii pot fi per­soa­ne­le cu domi­ci­li­ul în muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, ale căror veni­turi, pe mem­bru de fami­lie, nu depă­șesc 3.500 de lei, iar ambii părinți au un loc de mun­că.

Potri­vit hotă­rârii, aju­to­rul finan­ci­ar se acor­dă pen­tru fie­ca­re copil de vâr­stă pre­ș­co­la­ră, în func­ție de media veni­tu­ri­lor nete din ulti­me­le 6 luni ale părin­ți­lor.

Mai exact,

710 lei, pen­tru veni­turi de până la 2.100 lei,

550 lei, pen­tru veni­turi de la 2.101 până la 2.500 lei,

390 lei, pen­tru veni­turi cuprin­se între 2.501 și 3.000 lei și

250 lei, pen­tru veni­turi cuprin­se între 3.001 și 3.500 lei.

Cere­rea și docu­men­te­le dove­di­toa­re se depun și se înre­gis­trea­ză la Direc­ția Gene­ra­lă de Asis­ten­ță Soci­a­lă Con­stan­ța. 


Man­ga­lia News, 01.06.2020. (sur­sa: cugetliber.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele