Polaris M Holding continuă acțiunile de salubrizare în Mangalia și în stațiuni

0
328

Can­ti­tăți impre­sio­nan­te de gunoa­ie au fost colec­ta­te de echi­pe­le Pola­ris M Hol­ding, în ulti­mi­le zile, de pe stră­zi­le din oraș și din sta­țiuni, după cum se poa­te vedea și în foto­gra­fi­i­le de mai jos. Acțiuni de acest fel vor con­ti­nua și în peri­oa­da urmă­toa­re, pen­tru că cetă­țe­nii care nu res­pec­tă legea și nici cel mai ele­men­tar bun simț, arun­că tot felul de deșe­uri cas­ni­ce, pe unde le vine…

MN: Vom reveni.


Man­ga­lia News, 30.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply