Mangalia: După turnarea primului strat de covor asfaltic pe strada Muncitorului, continuă asfaltarea străzilor Mihai Viteazul, Țepeș Vodă, Libertății, Ion Creangă și Negru Vodă [Foto/VIDEO]

0
622

S‑a fina­li­zat tur­na­rea pri­mu­lui strat de covor asfal­tic pe stra­da Mun­ci­to­ru­lui și am înce­put să asfal­tăm str. Mihai Vitea­zul. Zile­le aces­tea, vom intra pe cele­lal­te arte­re unde am lucrat la rea­bi­li­ta­rea rețe­le­lor edi­li­ta­re și a tera­sa­men­tu­lui — Țepeș Vodă, Liber­tă­ții, Ion Cre­an­gă, Negru Vodă. Con­ti­nu­ăm inter­ven­ți­i­le la tro­tu­a­re și par­tea caro­sa­bi­lă pe toa­te stră­zi­le cuprin­se în pro­iec­tul cu bani euro­peni”. (Radu Cris­ti­an, pe Fb).


Man­ga­lia News, 29.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply