Ibuprofenul ar putea fi eficient împotriva COVID-19, după cum afirmă medicii din Marea Britanie. Ce efecte benefice ar putea avea acest medicament

0
215

Medi­cii din Marea Bri­ta­nie vor tes­ta efi­cienţa tra­ta­men­te­lor cu Ibu­pro­fen, pen­tru a vedea dacă acest medi­ca­ment anti­in­fla­ma­tor are capa­ci­ta­tea de a dimi­nua difi­cul­tă­ţi­le res­pi­ra­to­rii, în cazul pacienţi­lor dia­gnos­ti­ca­ţi cu COVID-19.

Tes­te­le vizea­ză o for­mu­lă spe­cia­lă de Ibu­pro­fen, des­pre care oame­nii de şti­inţă afir­mă că s‑a dove­dit a fi mai efi­cien­tă decât for­mu­la stan­dard a aces­tui medi­ca­ment în tra­ta­rea sin­dro­mu­lui de detre­să res­pi­ra­to­rie acu­tă, o com­pli­ca­ţie a COVID-19, potri­vit BBC.

Noua for­mu­lă a medi­ca­men­tu­lui a pri­mit deja licenţa de uti­li­za­re în Marea Bri­ta­nie, pen­tru alte afe­cţiuni.

Dacă va avea suc­ces, valoa­rea glo­ba­lă pen­tru sănă­ta­tea publi­că a aces­tui stu­diu va fi uri­a­şă, ţinând cont de cos­tul redus şi de dis­po­ni­bi­li­ta­tea extin­să a aces­tui medi­ca­ment”, a decla­rat Mat­thew Hotpot, direc­to­rul Cen­tru­lui de cer­ce­tări bio­me­di­ca­le Mau­d­sley din cadrul Insti­tu­tu­lui Naţio­nal pen­tru Cer­ce­tări în Sănă­ta­te (NIHR) din Marea Bri­ta­nie.

stirileprotv.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply