Germania a acordat companiei Damen contractul în valoare de 4,6 miliarde de euro pentru construirea fregatelor MKS-180

0
803

Pe data de 19 iunie 2020, Damen și Biro­ul Fede­ral Pen­tru Înzes­tra­re, Teh­no­lo­gie Infor­ma­țio­na­lă și Asis­ten­ță a Bun­deswe­hr (Bun­de­samt fur Ausrüst­ung, Infor­ma­tion­ste­ch­nik und Nut­zung der Bun­deswe­hr — Baain­bw), au sem­nat con­trac­tul pen­tru con­struc­ția a patru fre­ga­te MKS-180 pen­tru Mari­na ger­ma­nă. Damen este prin­ci­pa­lul con­trac­tant pen­tru acest pro­iect com­plex pe care îl deru­lea­ză în Ger­ma­nia împre­u­nă cu par­te­ne­rii Blohm + Voss și Tha­les, infor­mea­ză com­pa­nia, prin inter­me­di­ul unui comu­ni­cat trans­mis către Economica.net.  

Citiți ști­rea întrea­gă aici: economica.net


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply