GARZILE MEDICILOR de la Spitalul Municipal Mangalia, în luna IUNIE 2020

0
1341

GĂRZILE MEDICILOR de la Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia, în luna IUNIE 2020.

Con­du­ce­rea Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia ne pre­zin­tă tabe­lul cu GĂRZILE medi­ci­lor de la Spi­ta­lul Man­ga­lia, pen­tru luna Iunie 2020, la sec­ți­i­le — CPU, Inter­ne, Chi­rur­gie, Orto­pe­die și Pediatrie:

MN: Medi­ci­lor și cadre­lor medi­ca­le auxi­li­a­re de la Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia, le mul­țu­mim pen­tru abn­e­ga­ția și dăru­i­rea cu care își tra­tea­ză pacien­ții, iar dum­ne­a­voas­tră, sti­mați citi­tori, vă dorim numai bine. Sănă­ta­te mul­tă, tuturor!


Man­ga­lia News, 02.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply