Emil Ghinea, campionul nostru, prezent la startul unei noi etape a Campionatului Național de Viteză în Coastă, odată cu reluarea competițiilor sportive

0
342

Oda­tă cu relu­a­rea com­pe­ti­ți­i­lor spor­ti­ve, cam­pi­o­nul nos­tru, Emil Ghi­nea este pre­zent la star­tul unei noi eta­pe a Cam­pi­o­na­tu­lui Națio­nal de Vite­ză în Coas­tă. Pe aceas­tă cale, îi trans­mi­tem mult suc­ces și să repre­zin­te din nou, cu mân­drie, Man­ga­lia, așa cum cum a reu­șit, de fie­ca­re dată!


Man­ga­lia News, 20.06.2020. (sur­sa: Direc­ția de Turism Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply