Dacă ai nevoie de inspirație pentru modalități de a‑ți petrece timpul, putem să-ți arătăm imagini motivaționale de la #UnBar #VamaVeche [Foto/VIDEO]

0
88

Dacă ai nevo­ie de inspi­ra­ție pen­tru moda­li­tăți de a‑ți petre­ce tim­pul, putem să-ți ară­tăm ima­gini moti­va­țio­na­le de la #UnBar #Vama­Ve­che. Sau poți face chiar tu o cer­ce­ta­re la fața locu­lui…

Lini­ş­tea de dina­in­tea furt­u­nii. Ofe­rim vari­a­ţiuni pe tema nopţii, la #UnBar #Vama­Ve­che, toa­tă vara.

A spot under the sun to enjoy secon­ds of sum­mer. Or hours. Or full days and nights. #UnBar #Vama­Ve­che:

*Încon­ju­rat de oameni ca tine, într‑o atmosfe­ră boe­mă, găseşti ceea ce tre­bu­ie să fie şi încă puţin în plus! La UnBar, în Vama Veche!


Man­ga­lia News — #VamaVeche2Mai, 28.06.2020. (foto/video: Digi­tal Advi­ser).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply