Cornel Udrea: Lonjevitate…

0
288

Cor­nel Udrea: Lon­j­e­vi­ta­te…

- Bade Simion Ver­sa­iu, vreau să vă iau un inter­viu!

- Dacă găsăști pe-aci, p’in ogra­dă, ia‑l, însam­nă că mie nu mi‑o fo de tre­bu­in­ță, iar muie­rea, beștia nera, apo­ca­lip­s­nău, habar n‑are pă ce lume tră­ieș­te. O ajuns o ezo­te­ri­că, la fo o sută și zece kilo, viu, pă picioa­re, la con­cu­ren­ță cu scroa­fa din poia­tă. No, bagă pă foc!

- De unde aveți nume­le de Ver­sa­iu?

- Apoi, dra­gu’ badi­u­lui, stră­bu­nu’ mio o fost în reji­men­tu’ cia­la gră­ni­ce­resc di la Năsă­ud, de‑o ajuns și la Ver­sai, un fel de Casa Popo­ru­lui a lui Nea­pu­lă­ion, Napo­le­on, care vasăzi­că, de aco­lo i se tra­je, că o mai stat fo doi ai în Fran­ța, o vinit șco­lit, de nu mai știa vorovi româ­neș­te, ca fotba­lis­tu’ cea­la, fru­mos ca on pezmet, Rădu­cio­iu, că dupe doo luni, nu le mai bun­ghea decît în lim­ba pița! Numa’ ce‑l auziai pă stră­bu­ne­lu: “Marí, jevu­zam­pri, tra­je-mi cio­re­cii, că mi‑s bat ca coșo­nu’!”

- Am înțe­les că dum­ne­a­ta, la cei 80 de ani ești încă viril! E ade­vă­rat?

- Nu știu cine ți‑o zîs, da’ io cu pese­deu veci n‑am fost, nici libe­lal, io am rămas cre­din­cios par­ti­du­lui! Și amu’ plă­tesc coti­za­ția, pe caiet, la făgă­dău!

- Nu m‑ați înțe­les! Viril, adi­că băr­bat, cu erec­ție! Mai aveți erec­ție?

- Păi, am, c‑am fost strîn­g­ă­tor la via­ța mé! Ț‑oi cota și ție oareș­ce erec­ție, să ai de drum!

- Bade Simion, pe româ­neș­te spus: la vîr­sta asta, ți se scoa­lă?

- Ce-are vrîs­ta cu scu­la­tul! De cînd mă stiu, la 4 cia­suri din ziuă îs în erec­ție, nain­tea coco­șu­lui. Așé sun­tem noi, țăra­nii rurali: mereu scu­lați și răs­cu­lați!

- Vi se întîm­plă des?

- No, cînd și cum! Une­ori mai foar­te des, alte­ori în locuri nepo­tri­vi­te. În sfîn­ta bese­ri­că, la înmor­mîn­tă­ciu­ne, chiar săp­tă­mî­na tre­cu­tă, l‑am dus pă on megieș cu covi­del­ni­ță, săra­cu’, de la micro­ibu’ cia­la avé fica­tul pas­tă de ficat,” Arde­a­lu” Da, să știi că uami­nii se mai exa­je­rea­ză: am zîle cînd ce ai zis că am, cum i‑ai zîs, este sau pă supra­fe­țe întin­se, ori pe por­țiuni, pe cîte on dărab de ștre­me­leag ! Alt­feli, sunt bine sănă­tos și mîne îmi vine un nepot sezo­ni­er de spa­ran­ghel, fută‑l unu’ Ghi­o­băl, șefu’ de post de la comu­nă.

- Și cum rezolvi, ai cu cine?

- Ioi, măi cop­chi­le, da’ tu în ce Româ­nie para­le­lă tră­iești? N‑am io con­di­ție fizi­că, mă băi­a­tu­le, că mai și adorm la lucru, da’ nu pri­di­desc cu ștăn­gu­i­rea, cînd, cum, în func­ție de libi­dău! La vrîs­ta mé, n‑am vre­me de pre­lu­diu! Direct, și la cere­re, riplei! Di ce te rîzi, copi­le? Să nu mă mînii cum­va, că nu mă uit cît ești de fru­mu­șel, cu cer­ceauă în urechi… unde fuji, mă? No, ni la el, și fătă­lău și zia­rist! Bă, dom­nu’ Cris­to­iu, ala gaze­tar, nu tu! Ar fi înfrun­tat duj­ma­nu’! Dreptu‑i că m‑am lău­dat o țîră: mă scol numa’ la șasă, nu la 4! Doar nu‑s șofer de rată!

MN: Scri­e­ri­le spu­moa­se, cari­ca­tu­ral-aci­de ale umo­ris­tu­lui clu­jean Cor­nel Udrea, publi­ca­te de Man­ga­lia News, pot fi re/văzute AICI.


Man­ga­lia News, 02.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply