Cetățean italian sub mandat european de arestare, reținut la Albești | Mandat pus în executare de polițiști: Un bărbat din Iași a fost reținut la Neptun

0
422

Man­dat euro­pean de ares­ta­re, pus în apli­ca­re de poli­țiști.

La data de 9 iunie a.c., poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui de Inves­ti­ga­ții Cri­mi­na­le, cu spri­ji­nul poli­țiș­ti­lor din cadrul Pos­tu­lui de Poli­ție Albești au iden­ti­fi­cat, în comu­na Albești, un băr­bat de 50 de ani, cetă­țean ita­li­an, pe nume­le căru­ia auto­ri­tă­ți­le din Ita­lia au emis un man­dat euro­pean de ares­ta­re.

Băr­ba­tul în cau­ză a fost con­dam­nat la 8 ani de închi­soa­re, sub aspec­tul săvâr­și­rii infrac­țiu­ni­lor de viol și rele tra­ta­men­te apli­ca­te mino­ru­lui.

Per­soa­na în cau­ză a fost escor­ta­tă și încar­ce­ra­tă în C.R.A.P. al I.P.J. Con­stan­ța.


Man­dat pus în exe­cu­ta­re de poli­țiști

La data de 9 iunie a.c., poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui de Inves­ti­ga­ții Cri­mi­na­le, împre­u­nă cu poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei sta­țiu­nii Nept­un, au iden­ti­fi­cat un băr­bat de 42 de ani, din jude­țul Iași, pe nume­le căru­ia Jude­că­to­ria Iași a emis un man­dat de exe­cu­ta­re a pedep­sei de 1 an și 11 luni de închi­soa­re, sub aspec­tul săvâr­și­rii infrac­țiu­nii de furt cali­fi­cat.

Per­soa­na în cau­ză a fost escor­ta­tă și încar­ce­ra­tă în Peni­ten­ci­a­rul Poar­ta Albă.


Man­ga­lia News, 11.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply