Când deschid țările lumii granițele pentru turiști. Iată datele

0
428

Mai mul­te ţări euro­pe­ne, prin­tre care Aus­tria şi Ger­ma­nia, ridi­că res­tri­cţi­i­le la fron­ti­e­re, iar majo­ri­ta­tea țări­lor lumii își vor des­chi­de, până în iulie, gra­ni­țe­le pen­tru turiști.

Aus­tria ridi­că, de astăzi, toa­te res­tri­ci­ți­i­le impu­se la fron­ti­e­re din cau­za pan­de­mi­ei de coro­na­vi­rus. În Aus­tria, nu va mai fi obli­ga­to­rie caran­ti­na la întoar­ce­rea din 7 țări euro­pe­ne: Ger­ma­nia, Lich­ten­ste­in, Elve­ția, Slo­va­cia, Slo­ve­nia, Cehia și Unga­ria. Doar cei care revin din Ita­lia vor fi obli­gați să stea izo­lați, la reve­ni­rea în țară.

Tot de astăzi, se res­ta­bi­leș­te libe­ra cir­cu­la­ție între Cehia și Slo­va­cia.

Din 15 iunie, Ger­ma­nia urmea­ză să ridi­ce res­tric­ți­i­le de călă­to­rie către alte sta­te euro­pe­ne, dacă aces­tea nu inter­zic intra­rea pe teri­to­ri­ul lor și nu impun nici izo­la­rea timp de 14 zile. Guver­nul ger­man ar urma să ridi­ce la 15 iunie aver­ti­za­rea de călă­to­rie pen­tru 31 de țări euro­pe­ne. Este vor­ba de cele­lal­te 26 de sta­te mem­bre ale UE, pre­cum și de Marea Bri­ta­nie, Islan­da, Nor­ve­gia, Elve­ția și Lie­ch­ten­ste­in.

Majo­ri­ta­tea țări­lor își vor des­chi­de gra­ni­țe­le pen­tru turiști în luni­le iunie-iulie, sin­gu­ra excep­ție fiind SUA. (sur­sa: newsbv.ro).

🏝️✈️⛵🏬 Când des­chid țări­le lumii gra­ni­țe­le pen­tru turiști:

1. Cipru (par­tea tur­că) 1 iunie 2020
2. Tur­cia 🇹🇷 30 iunie 2020
3. Bul­ga­ria 🇧🇬 10 iunie 2020
4. Qatar 🇶🇦 10 iunie 2020
5. Gre­cia 🇬🇷 10 iunie 2020
6. Ger­ma­nia 🇩🇪 15 iunie 2020
7. Aus­tria 🇦🇹 15 iunie 2020
8. Azer­baid­jan 🇦🇿 15 iunie 2020
9. Cehia 🇨🇿 15 iunie 2020
10. Elve­ția 🇨🇭 15 iunie 2020
11. Japo­nia 🇯🇵 15 iunie 2020
12. Repu­bli­ca Mace­do­nia de Nord 🇲🇰 15 iunie 2020
13. Litu­a­nia 🇱🇹 15 iunie 2020
14. Unga­ria 🇭🇺 15 iunie 2020
15. Polo­nia 🇵🇱 15 iunie 2020
16. Româ­nia 🇷🇴 15 iunie 2020
17. Ser­bia 🇷🇸 15 iunie 2020
18. Fran­ța 🇫🇷 15 iunie 2020 (pen­tru UE)
19. Olan­da 🇳🇱 20 iunie 2020
20. Kaza­hs­tan 🇰🇿 20 iunie 2020
21. Alba­nia 🇦🇱 22 iunie 2020
22. Bos­nia și Her­țe­go­vi­na 🇧🇦 22 iunie 2020
23. Dane­mar­ca 🇩🇰 22 iunie 2020
24. Esto­nia 🇪🇪 22 iunie 2020
25. Fin­lan­da 🇫🇮 22 iunie 2020
26. Core­ea de Sud 🇰🇷 22 iunie 2020
27. Irlan­da 🇮🇪 22 iunie 2020
28. Kâr­gâ­zs­tan 🇰🇬 22 iunie 2020
29. Leto­nia 🇱🇻 22 iunie 2020
30. Nor­ve­gia 🇳🇴 22 iunie 2020
31. Slo­va­cia 🇸🇰 22 iunie 2020
32. Aus­tra­lia 🇦🇺 1 iulie 2020
33. Bel­gia 🇧🇪 1 iulie 2020
34. Bela­rus 🇧🇾 1 iulie 2020
35. Chi­na 🇨🇳 (doar Bei­jing) 1 iulie 2020
36. Sue­dia 🇸🇪 1 iulie 2020
37. Can­a­da 🇨🇦 1 iulie 2020
38. Colum­bia 🇨🇴 1 iulie 2020
39. Koso­vo 🇽🇰 1 iulie 2020
40. Mala­e­zia 🇲🇾 1 iulie 2020
41. Mol­do­va 🇲🇩 1 iulie 2020
42. Uzbe­kis­tan 🇺🇿 1 iulie 2020
43. Repu­bli­ca Tai­wan 🇹🇼 1 iulie 2020
44. Tur­k­me­nis­tan 🇹🇲 1 iulie 2020
45. Ucrai­na 🇺🇦 1 iulie 2020
46. Spa­nia 🇪🇸 1 iulie 2020
47. Indo­ne­zia 🇮🇩 10 iulie 2020
48. India 🇮🇳 10 iulie 2020
49. Pakis­tan 🇵🇰 10 iulie 2020
50. Alge­ria 🇩🇿 15 iulie 2020
51. Maroc 🇲🇦 15 iulie 2020
52. Fili­pi­ne 🇵🇭 15 iulie 2020
53. Afri­ca de Sud 🇿🇦 15 iulie 2020
54. Geor­gia 🇬🇪 (doar pen­tru Tibi­li­si) 15 iulie 2020
55. Rega­tul Unit 🇬🇧 15 iulie 2020
56. Isra­el 🇮🇱 15 iulie 2020
57. Kuwe­it 🇰🇼 15 iulie 2020
58. Libia 🇱🇾 15 iulie 2020
59. Liban 🇱🇧 15 iulie 2020
60. Rusia 🇷🇺 15 iulie 2020
61. Ior­da­nia 🇯🇴 15 iulie 2020
62. Bra­zi­lia 🇧🇷 1 august 2020
63. Arme­nia 🇦🇲 1 august 2020
64. Irak 🇮🇶 (cori­do­rul aeri­an) 1 august 2020
65. Iran 🇮🇷 1 august 2020
66. Ita­ly 🇮🇹 3 Iunie 2020
67. Egipt 🇪🇬 1 august 2020
68. Ara­bia Sau­di­tă 🇸🇦 1 august 2020
69. Tuni­sia 🇹🇳 1 august 2020
70. SUA 🇺🇸 1 sep­tem­brie 2020.


Man­ga­lia News, 04.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply