ARCA TV: România, oriunde! — Episodul 1, din Melbourne, Australia [VIDEO]

0
311

Pri­ma emi­siu­ne “Româ­nia, ori­un­de!”, care pro­mo­vea­ză comu­ni­tă­ți­le loca­le, medi­ul de afa­ceri, artiș­tii și ini­ția­ti­ve­le comu­ni­tă­ți­lor româ­nești. Veți cunoaș­te echi­pa care a rea­li­zat pri­ma emi­siu­ne “Româ­nia, ori­un­de!” din Mel­bo­ur­ne, Aus­tra­lia, dar și pe invi­ta­ții lor — Dan Lazăr, Ramo­na Mar­ti­no­vici, Tia­nu Bur­du­ja, pic­to­rul Neluș Oana și Ali­na Celia Cum­pan, din Chi­ca­go!

MN: Mul­țu­mim, Lucian Bla­ga, CEO ARCA TV, Hous­ton, Texas, USA.

*Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul Arca TV. Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, poa­te fi vizi­ta­tă aici: https://bit.ly/2XCWXmq


Man­ga­lia News, 29.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply