Arca TV: Rețete de viață și povești despre Artă, cu Anca Mizumschi [VIDEO]

0
435

Arca TV — Rețe­te Cool­tu­ra­le. Poți trăi în foar­te mul­te țări, dar te poți naș­te în una sin­gu­ră. Poți învă­ța foar­te mul­te lim­bi, dar doar una se va numi mater­nă. Poți gus­ta toa­te mân­că­ru­ri­le Pămân­tu­lui, dar niciu­na din­tre ele nu va fi găti­tă ca la mama aca­să. De ace­ea, vă pro­pu­nem o emi­siu­ne des­pre Cul­tu­ra româ­nă și oame­nii ei din afa­ra Româ­ni­ei. Rețe­te de via­ță și povești des­pre artă. În lim­ba româ­nă, cu Anca Mizum­schi. (Pro­du­că­tor: Lucian Bla­ga, CEO Arca TV, Hous­ton, Texas, USA. Rea­li­za­tor: Anca Mizum­schi).

*Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al al pro­iec­tu­lui Arca TV. Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, poa­te fi vizi­ta­tă AICI.


Man­ga­lia News, 05.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply