Anularea amenzilor din starea de urgență a fost aprobată în Senat. Banii vor fi returnați românilor care le-au plătit deja

0
266

Sena­tul a adop­tat, marți, o pro­pu­ne­re legi­sla­ti­vă ini­ția­tă de ALDE, Pro Româ­nia și UDMR, care pre­ve­de anu­la­rea amen­zi­lor date pe dura­ta stă­rii de urgen­ță și retur­na­rea bani­lor în cazul celor care le-au plătit, infor­mea­ză Digi24.

Pro­iec­tul mer­ge spre apro­ba­re la Came­ra Depu­ta­ți­lor, care este for deci­zio­nal.

Potri­vit pro­iec­tu­lui, ini­țiat de Cse­ke Atti­la (UDMR), Călin Popes­cu-Tări­cea­nu (ALDE) și Vic­tor Pon­ta (Pro Româ­nia), pro­ce­se­le ver­ba­le de con­tra­ven­ție emi­se pe dur­ra­ta stă­rii de urgenţă se decla­ră mule.

Amen­zi­le care au fost achi­ta­te, total sau în par­te, se res­ti­tu­ie la cere­re aces­to­ra.

Nu se anu­lea­ză amen­zi­le date pen­tru încăl­ca­rea măsu­ri­lor de izo­la­re la domi­ci­liu şi caran­ti­nă, pre­cum şi cele apli­ca­te pen­tru tul­bu­ra­rea ordi­nii şi lini­ş­tii publi­ce.

În ter­men de 10 zile de la intra­rea în vigoa­re a pre­zen­tei legi Minis­te­rul Finanţe­lor Publi­ce sta­bi­leş­te pro­ce­du­ra de res­ti­tu­i­re a sume­lor”, potri­vit pro­iec­tu­lui. (cugetliber.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply