Angajații Polaris continuă activitatea de igienizare a spațiilor exterioare: străzi, trotuare, parcuri, zone pietonale [VIDEO]

0
313

Pola­ris M Hol­ding – CONSTANTA.

🔛 🧹Anga­ja­tii Pola­ris con­ti­nua acti­vi­ta­tea de colec­ta­re si trans­port a dese­u­ri­lor mena­je­re, reci­cla­bi­le, vege­ta­le si iner­te, de colec­ta­re a dese­u­ri­lor arun­ca­te la intam­pla­re, de goli­re a cosu­le­te­lor stra­da­le, de matu­rat meca­ni­zat si manu­al a stra­zi­lor, tro­tu­a­re­lor, pasa­je­lor etc.

🔛 Supli­men­tar, inca din luna mar­tie, au loc zil­nic ope­ra­tiuni de igie­ni­za­re a spa­ti­i­lor exte­ri­oa­re: strazi, tro­tu­a­re, par­curi, zone pie­to­na­le. Inter­ven­tia de ieri a pre­su­pus dezinfectia:

➡️ 🚑 ale­i­lor de acces in uni­ta­ti­le sani­ta­re: Spi­ta­lul Cli­nic de Urgen­ta ’’Sf Andrei’’, Spi­ta­lul Cli­nic pen­tru Boli Infec­ti­oa­se, Ser­vi­ci­ul de Ambu­lan­ta Jude­tea­na, Spi­ta­lul Cli­nic de Pne­u­mofti­zi­o­lo­gie si Spi­ta­lul de Psihiatrie.

➡️ bule­var­de­lor Fer­di­nand, 1 Decem­brie 1918, Tomis, stra­zi­lor Mihai Vitea­zu, I. Gh. Duca, Ate­li­e­re­lor, Mes­te­rul Mano­le, par­cu­lui din zona Tomis II.

➡️plat­for­me­lor supra­te­ra­ne pen­tru dese­uri muni­ci­pa­le si reci­pien­te­lor pen­tru dese­uri reciclabile.

#numaiim­pre­u­na #oras­cu­rat #oras sanatos

 


Man­ga­lia News, 25.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply