70 de ani de când se sărbătorește Ziua Copilului în România. COMICS DIDACTIC 2020 — ediție specială, dedicată copiilor de toate vârstele!

0
152

A apă­rut un nou număr al revis­tei COMICS DIDACTIC 2020 — EDIȚIE SPECIALĂ!

Revis­ta se poa­te răs­foi, pagi­nă cu pagi­nă, pe cal­cu­la­tor, table­tă sau tele­fon, accesând link-ul https://issuu.com/grajdeanu/docs/comics_didactic_1_iunie_2020

Revis­ta este publi­ca­tă cu oca­zia a 70 DE ANI DE CÂND SE SĂRBĂTOREȘTE ZIUA COPILULUI ÎN ROMÂNIA.

Dedi­căm acest număr al revis­tei Comics Didac­tic tutu­ror copi­i­lor care au tri­mis lucrări în urma con­cur­su­lui “Cum să invingi coro­na­vi­rus?”. Ne-am hota­rât să‑i pre­mi­em pe toți copi­ii și să rea­li­zăm aceast număr din colec­ția Comics Didac­tic spe­cial pen­tru ei, o lucra­re care să rămâ­nă ca amin­ti­re și care să poa­tă fi ofe­ri­tă tutu­ror pri­e­te­ni­lor și rude­lor.

FELICITĂRI, tutu­ror par­ti­ci­pan­ți­lor la con­curs și FELICITĂRI pen­tru publi­ca­rea lucră­ri­lor în pagi­ni­le revis­tei dedi­ca­te ben­zi­lor dese­na­te româ­nești!

LA MULTI ANI, TUTUROR COPIILOR DIN NOI!

Comics Didac­tic, 1 iunie 2020:
Auto­rul de benzi dese­na­te Mihai Ionut Grăj­dea­nu a dema­rat pro­iec­tul edu­ca­ţio­nal numit “Comics Didac­tic. ”. Con­cep­tul “COMICS DIDACTIC” s‑a nas­cut trep­tat in urma acti­vi­ta­tii din dome­ni­ul ben­zi­lor dese­na­te: publi­ca­tii BD si ate­li­e­re de ban­da dese­na­ta pen­tru sco­lari si elevi. In 2012 “Anul Cara­gi­a­le” s‑a lan­sat in pre­mie­ra ban­da dese­na­ta dupa “O scri­soa­re pier­du­ta” de I.L. Car­gi­a­le, pen­tru a pro­mo­va poves­ti si per­so­na­je roma­ne­s­ti in benzi dese­na­te, dar mai ales pen­tru a trezi inte­re­sul copi­i­lor si tine­ri­lor fata de lite­ra­tu­ra roma­na. Pen­tru mai mul­te deta­lii: [email protected] https://comicsdidactic.ro/

MN: Căr­ți­le și revis­te­le publi­ca­te de Mihai Ionuț Grăj­dea­nu și Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu pot fi coman­da­te și de AICI.

Mul­țu­mi­ri și Feli­ci­tări maxi­me pen­tru că îmbo­gă­țiți Lumea Copi­lă­ri­ei și ne faceți să retră­im cu toții aceas­tă Lume minu­na­tă, dra­gii noș­tri Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu și  Mihai Ionuț Grăj­dea­nu. Vă îmbră­ți­șăm și vă iubim!


Man­ga­lia News, luni, 01.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele