Umaniștii vin în sprijinul celor aflați în nevoie. Cinci tone de alimente au ajuns în Banat, unde vor fi distribuite de Arhiepiscopia Timișoarei

0
174

Uma­ni­știi au răs­puns ape­lu­lui făcut de Îna­lt Prea Sfin­ția Sa Ioan, Arhi­e­pi­sco­pul Timi­șoa­rei și Mitro­po­li­tul Bana­tu­lui, pen­tru aju­to­ra­rea per­soa­ne­lor afla­te în nevo­ie și pen­tru a‑i spri­jini pe cei afec­tați de epi­de­mia de coro­na­vi­rus.

Ini­ția­ti­va i‑a apar­ți­nut lui Daniel Ionaș­cu, pre­șe­din­te­le exe­cu­tiv al Par­ti­du­lui Pute­rii Uma­nis­te (soci­al-libe­ral), care a pri­mit spri­jin de la uma­ni­știi din cadrul Orga­ni­za­ți­ei Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești.

Ast­fel, un camion încăr­cat cu cinci tone de ali­men­te de bază a ajuns joi la Timi­șoa­ra, de unde ali­men­te­le vor fi dis­tri­bu­i­te, prin gri­ja Arhi­e­pi­sco­pi­ei Timi­șoa­rei, mai mul­tor spi­ta­le și celor aflați în difi­cul­ta­te.

Daniel Ionaș­cu a trans­mis: „Ne bucu­răm din toa­tă ini­ma că putem răs­pun­de ape­lu­lui și putem spri­jini lucra­rea Îna­lt Prea Mitro­po­li­tu­lui Ioan al Bana­tu­lui ca om pen­tru om și suflet pen­tru suflet”.

Acest gest se înscrie într-un mai lung șir de acțiuni cari­ta­bi­le ale Arhi­e­pi­sco­pi­ei Timi­șoa­rei, cât și ale uma­ni­ști­lor, care, în urmă cu apro­xi­ma­tiv o lună, au lan­sat pro­pria cam­pa­nie de spri­jin pen­tru per­soa­ne­le vul­ne­ra­bi­le, „Fie­ca­re om con­tea­ză!”.


Man­ga­lia News, 08.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele