Tipuri de măști și diferențele dintre ele. Află cum o alegi pe cea potrivită pentru tine [VIDEO]

0
321

GHID: Cum alegi mas­ca de pro­tec­ție potri­vi­tă pen­tru tine.

Măș­ti­le de pro­tec­ție se împart în trei cate­go­rii: măști faci­a­le sim­ple, măști medi­ca­le și măști res­pi­ra­to­rii, cu pro­tec­ție avan­sa­tă. Ce le dife­ren­ți­a­ză? Numă­rul de stra­turi de pro­tec­ție și efi­cien­ța fil­tră­rii par­ti­cu­le­lor de praf, a bac­te­ri­i­lor și a viru­su­ri­lor.

Măști faci­a­le și medi­ca­le

Măș­ti­le faci­a­le și cele medi­ca­le sunt con­fec­țio­na­te din 3 stra­turi – cel din inte­ri­or absoar­be umi­di­ta­tea, cel din mij­loc acțio­nea­ză ca un fil­tru împo­tri­va bac­te­ri­i­lor și viru­su­ri­lor, iar cel din exte­ri­or este imper­mea­bil și are rol de pro­tec­ție.

Efi­cien­ța fil­tră­rii este stan­dard – măș­ti­le faci­a­le și cele medi­ca­le reu­șesc că blo­che­ze par­ti­cu­le­le de 3 microni.

Măști res­pi­ra­to­rii

Măș­ti­le res­pi­ra­to­rii sunt con­fec­țio­na­te din 4 stra­turi, după un design 3D, pen­tru a se mula per­fect pe for­ma fetei uma­ne și pen­tru a asi­gu­ra etan­șe­i­ta­tea.

Efi­cien­ța fil­tră­rii este supe­ri­oa­ră, pen­tru că reu­șesc să blo­che­ze par­ti­cu­le­le de dimen­siuni mult mai mici, de 0.3 microni.

Ale­ge tipul de mas­că de pro­tec­ție potri­vit pen­tru tine și fami­lia ta, de AICI:


Man­ga­lia News, 15.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply