Temperatura măsurată cu termometrele din supermarketuri nu are valoare medicală. Nu orice febră înseamnă coronavirus’. Explicațiile specialiștilor de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, cel mai performant în lupta cu COVID 19 din România

0
203

TIMISOARA. Medi­cii de la Spi­ta­lul de Boli Infec­ti­oa­se din Timi­soa­ra, aflati in pri­ma linie in lup­ta cu coro­na­vi­ru­sul, trag un sem­nal de alar­ma si spun ca ter­mo­me­tre­le digi­ta­le folo­si­te in super­mar­ke­turi, pen­tru masu­ra­rea tem­pe­ra­tu­rii cor­po­ra­le, nu dau cele mai pre­ci­se rezul­ta­te­le, mai ales daca nu sunt folo­si­te cores­pun­za­tor.

Ce vreau sa accen­tu­ez este ca aces­te ter­mo­me­tre digi­ta­le, intal­ni­te la intra­rea in toa­te super­mar­ke­tu­ri­le, au o valoa­re de prog­nos­tic in anu­mi­te limi­te, in sen­sul ca valo­ri­le de tem­pe­ra­tu­ra pot fluc­tua de la per­soa­na la per­soa­na. Inclu­siv daca ter­mo­me­trul este bine cali­brat si daca este sau nu lipit de frun­te, poa­te face dife­ren­ta. Pe cele pe care le-am cum­pa­rat noi scria ca tre­bu­ie pozi­tio­na­te la un cen­ti­me­tru de calo­ta cra­ni­a­na, pe alte­le scrie ca direct pe frun­te. Cali­ta­tea de masu­ra­re a tem­pe­ra­tu­rii depin­de de meto­da de masu­ra­re, daca este facu­ta cu ter­mo­me­tru digi­tal, cu ter­mo­me­tru cu mer­cur, cu cel de bagat in ure­che, cu cel de pus pe frun­te. De asta, in func­tie de ce tip de ter­mo­me­tru se uti­li­zea­za, aces­te inter­va­le de tem­pe­ra­tu­ra tre­bu­ie eva­lu­a­te cu pru­den­ta.

Valo­ri­le inre­gis­tra­te cu aces­te ter­mo­me­tre la super­mar­ket pot sa fie doar orien­ta­ti­ve, dar nu sunt de luat in cal­cul din punct de vede­re medi­cal”, a spus pen­tru opiniatimisoarei.ro medi­cul Cris­ti­an Oan­cea, mana­ge­rul Spi­ta­lu­lui de Boli Infec­ti­oa­se Vic­tor Babes din Timi­soa­ra.

Con­ti­nu­a­rea, AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele